FUNDUSZE EUROPEJSKIE

CDF INVEST pomaga w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o fundusze europejskie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procedury aplikacyjnej, przygotowaliśmy dla Klientów pakiet, w skład którego wchodzą następujące usługi z zakresu:

 • przygotowania analizy możliwości dofinansowania inwestycji ze środków unijnych,
 • monitoringu dostępnych funduszy europejskich,
 • dopasowania odpowiedniego programu finansującego,
 • opracowanie koncepcji projektu oraz harmonogramu działań,
 • przygotowania niezbędnych dokumentów i analiz do uruchomienia dofinansowywanej inwestycji:
  - biznes planów,
  - analiz finansowo-ekonomicznych,
  - studium wykonalności inwestycji.
 • Sporządzenia wniosku o udzielenie dotacji pozwalającego na pozyskanie funduszy unijnych:
  - obsługi procesu ubiegania się o kredyt,
  - nadzoru nad czynnościami dotyczącymi złożenia wniosku,
  - przygotowania rozliczenia końcowego (wnioski o płatność).