STUDIA WYKONALNOŚCI

Studium wykonalności projektu jest rozszerzoną wersją biznes planu. Jest to dokładna analiza projektu, branży, usługi, czy też produktu. Zapoznanie się z wynikami studium wykonalności pozwala lepiej oszacować przychody i wydatki, dowiedzieć się więcej o konkurencji, o możliwościach inwestycji oraz o pozyskiwaniu funduszy na rozwój. Studium wykonalności projektów pozwala obniżyć koszty oraz uniknąć niepotrzebnych wydatków często ułatwia pozyskanie nowych funduszy na rozwój przedsiębiorstwa. Obejmuje ono:

 • analizę finansową rynku,
 • badanie otoczenia makroekonomicznego oraz trendów,
 • badanie uwarunkowania społeczno-ekonomicznego,
 • analizy prawne,
 • analiza lokalizacji i konkurencji,
 • analizę technologii,
 • planowanie inwestycji,
 • plan wdrożenia,
 • pozyskiwanie funduszy,
 • prognozy przychodów i zysków,
 • analiza ryzyka,
 • analiza oddziaływania na środowisko.