BIZNESPLANY | ANALIZY | WYCENY

Profesjonalnie przygotowany biznes plan umożliwia podjęcie racjonalnej decyzji o przeprowadzeniu planowanej inwestycji. Czasami bowiem może się wydawać, że inwestycja jest opłacalna z finansowego punktu widzenia lub przeciwnie. Informacje zawarte w biznes planie stanowią czytelne wskazówki opłacalności działań inwestycyjnych. Dodatkowo, biznes plan stanowi często konieczny dokument dla pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania np. kredytów, dotacji unijnych czy inwestora strategicznego.

Doświadczenie ekspertów CDF INVEST pozwala na weryfikację przedsięwzięcia inwestycyjnego w różnych branżach ograniczając jednocześnie ryzyko utarty zaangażowanych w inwestycję środków. Wieloletnia współpraca z instytucjami finansowymi z kolei, w tym bankowymi, leasingowymi i factoringowymi umożliwia dostosowanie biznes planu do ich wymogów, co w znacznym stopniu determinuje możliwość pozyskania finansowania.

W transakcjach kupna - sprzedaży przedsiębiorstw lub ich części, przy zaciąganiu pożyczki lub pozyskiwaniu finansowania kapitałowego, a także dla potrzeb restrukturyzacji CDF INVEST oferuje opracowanie rzetelnych wycen:

  • wartości firmy,
  • wartości aktywów materialnych,
  • wartości aktywów niematerialnych i prawnych.