GIEŁDA

NewConnect jest to rynek akcji oparty na alternatywnym systemie obrotu. Prowadzony jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Przeznaczony jest dla młodych i innowacyjnych spółek, którym zapewnia finansowanie. Spółka CDF Invest doradza w zakresie upublicznienia przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect. Spółki notowane na giełdzie wspieramy w wypełnianiu obowiązków informacyjnych. W ramach naszego doradztwa oferujemy m.in:

Na etapie przygotowawczym:

  • sporządzenie planu realizacji projektu,
  • sporządzenie modelu finansowego i przygotowanie wyceny spółki,
  • przekształcenie firmy w spółkę akcyjną.

Na etapie negocjacji i dokapitalizowania spółki:

  • sporządzenie dokumentów ofertowych,
  • kontakt z zainteresowanymi inwestorami (spotkania prezentacyjne),
  • negocjacje z kluczowymi inwestorami.

Sporządzenie dokumentacji związanej z wprowadzeniem do obrotu na NewConnect:

  • przygotowanie Dokumentu Informacyjnego,
  • szkolenie z obowiązków informacyjnych,
  • złożenie wniosków KDPW dotyczącego dematerializacji akcji,
  • złożenie wniosków GPW o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect.